• نام کاربری:

    •  
    • کلمه عبور:

    •  


بسمه تعالي

ما مفتخريم كه دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان با توجه به توانمنديها و تجارب علمي خويش سرامد بسياري از هم ترازان خود در مراكز علمي-پژوهشي سراسر جهان هستند.
در راستاي احتــرام به وقت و سرمـايه دانش آموختگان، معـاونت آموزشي دانشگاه، سامـانه مجــازي دانش آموختگان را راه اندازي نموده است،تا بدون نياز به حضور در دانشگاه مدارك مورد نياز خود را از طريق اداره پست جمهوري اسلامي ايران دريافت نماييد.